วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552


รหัสวิทยุสื่อสาร


ประมวลรหัส ว.รหัสวิทยุ (โค๊ต ว.) ที่ใช้ติดต่อสื่อสารโดยทั่วไป
รหัส
ความหมาย
ว.0
ขอทราบคำสั่ง…..../ คำสั่ง
ว.00
รอก่อน, คอยก่อน, ให้คอยอยู่
ว.01
สำนักงาน / ที่ทำงาน
ว.02
บ้านพัก, ที่พัก, (สำหรับข้าราชการ / เอกชน)
ว.03
รถยนต์ / พลขับรถยนต์
ว.1
อยู่ที่ไหน ?, อยู่ที่…............,
ว.2
ได้ยินหรือไม่ - ตอบด้วย, ได้ยินแล้ว, รับทราบ
ว.3
ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง (ฟังหรือได้ยินไม่ชัดเจน)
ว.4
ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ทำงาน , ปฏิบัติภาระกิจ
ว.4 อักษร = กำลังศึกษาอยู่ ว.4 ทางน้ำ = ดื่มสุรา (ก๊งเหล้า)
ถ้าพูดถึงการซื้อขาย หมายถึง จะซื้อ / ขายเท่าไหร่ ?, จะชื้อ / จะขายหรือไม่ ?
ว.5
ความลับ, ราชการลับ, เรื่องลับ, เรื่องที่เปิดเผยไม่ได้
ว.6
ขออนุญาตติดต่อ / โต้ตอบโดยตรงกับ / พูดคุย/ สนทนา
ว.7
ขอความช่วยเหลือ, (มีเหตุคับขัน)
ว.8
ข่าว, ข่าวสาร, ข้อความ
ว.9
มีเหตุฉุกเฉิน - ให้คอยฟังคำสั่ง / รอรับฟังข่าว
ว.10
อยู่ประจำที่ / สถานที่อยู่ในปัจจุบัน
ว.11
หยุกพัก (สามารถติดต่อทางวิทยุได้)
ว.12
หยุกพัก (ติดต่อทางวิทยุไม่ได้)
ว.13
ติดต่อทางโทรศัพท์ / โทรศัพท์ (LAND LINE)
ว.14
เลิกงาน, เลิกตรวจ, เลิก ว. 4, ปิดวิทยุ
ว.15
ให้ไปพบ, มาพบ, พบ…...., เห็น, พบเห็น, พบเจอ
ว.16
สัญญาณวิทยุที่รับได้ / ทดสอบสัญญาณวิทยุ
16-1 = ฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ 16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอรับฟังได้ 16-3 = ชัดเจนพอใช้ 16-4 = ชัดเจนดี 16-5 = ชัดเจนดีมาก
ว.17
มีอันตราย ห้ามผ่าน (แจ้งสถานที่)
ว.18
นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ หรือ รถยนต์เสีย
ว.19
อยู่ในภาวะคับขัน / สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี
ว.20
ทำการตรวจค้น - จับกุม สถานที่ / บุคคล,
ว.21
ออกจาก……… / ออกเดินทางจาก…..............
ว.22
ถึง…...............(สถานที่), ไปถึง………..(สถานที่)
ว.23
ผ่าน…..............(ระบุสถานที่) / ถ่ายทอดข้อความ
ว.24
เวลา / เวลา…..............น. , ขอทราบเวลา
ว.25
ไป…… / กำลังไป………….. (ที่หมายปลายทาง)
ว.26
ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ว.27
ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28
ประชุม / มีการประชุม
ว.29
มีราชการ…..…….(เรื่อง), มีธุระ…………....(เรื่อง)
ว.30
จำนวน / ขอทราบจำนวน (คน / สัตว์ / สิ่งของ)
ว.31
เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1 (บ้าน 1)
ว.32
เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2 (บ้าน 2)
ว.33
เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3 (บ้าน 3)
ว.34
เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4 (บ้าน 4)
ว.344
เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 5 (บ้าน 5)
ว.35
ให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว.36
ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37
ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38
ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39
การจราจรคับคั่ง, การจราจรติดขัด (ระบุสถานที่)
ว.40
มีอุบัติเหตุรถชนกัน / มีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ว.41
สัญญาณไฟ (จราจร) เสีย
ว.42
ยานพาหนะนำขบวน, จัดพาหนะรับ - ส่ง
ว.43
จุดตรวจ, จุดตรวจยานพาหนะ / ตั้งด่านตรวจ
ว.44
โทรสาร / ติดต่อทางโทรสาร (FAX)
ว.50
รับประทานอาหาร (บางแห่งนิยมใช้ ว.51)
+ 1 = รับประทารอาหารมีเหล้าด้วย (ศัพท์แสลง)
+ 2 = ดื่มเหล้า เคล้านารีด้วย (ศัพท์แสลง)
ว.55
ให้งดการติดต่อ / ให้อำนวยความสะดวก
ว.60
ญาติ, พี่น้อง, เพื่อน, สมาชิก เช่น 60 ผู้ใหญ่
ว.61
ขอบคุณ/สวัสดี /อรุณสวัสดิ์ /ราตรีสวัสดิ์ /บ๊ายบาย
ว.62
สิ่งของ
ว.63
บ้านพักข้าราชการ, บ้านพักพนักงาน, ที่พัก
ว.64
ธุระส่วนตัว, ภาระกิจส่วนตัว, เรื่องส่วนตัว
ว.65
เรือต่างประเทศ
ว.66
เรือราชการ
ว.67
พร้อมกัน
ว.68
ขอทวนข้อความตั้งแต่……… ถึง…………………
ว.69
จบข้อความ, จบ ว. 8, จบข่าว / หมดข้อความ
ว.70
ผู้ส่งข่าว
ว.71
ผู้รับข่าว
ว.72
ทราบ......………..เลิก
ว.73
ช่วยติดต่อ.............ให้
ว.74
มีข่าว.....................หรือไม่ ?
ว.75
ไม่มีข่าว
ว.81
หยุดพักผ่อน
ว.82
งดติดต่อทางวิทยุทุกช่อง / ให้งดการติดต่อทางวิทยุทุกช่อง
ว.83
เปลี่ยนความถี่ไปที่.......................
ว.99
ห้ามยุ่งเกี่ยว / โปรดอย่ายุ่งเกี่ยว (ไม่ค่อยนิยมใช้กัน)
ว.100
ขอโทษ / ขออภัย / ขออโหสิ (บางแห่งใช้ ว.108)
ว.101
ที่ทำงาน / สำนักงาน / OFFICE (ไม่ค่อยนิยมใช้นัก)
ว.108
ขอโทษ, ขออภัย, ขออโหสิ (บางแห่งนิยมใช้ ว.100